De bib van Geel

Kamishibai

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm. Kami betekent 'papier' en shibai betekent
'drama', letterlijk papieren drama dus.

Elk Kamishibai-verhaal bestaat uit een aantal gekleurde platen die cruciale momenten uit het
verhaal afbeelden. Telkens wanneer het verhaal een wending neemt, verschuift de verteller de
plaat. Allerlei prentenboeken lenen zich voor het vertellen met behulp van de Kamishibai.

Je kunt in de bib een volledig Kamishibaitheater lenen met vertelplaten.