Expo door Gerd Belmans

In de werken van Gerd Belmans smelten speelse kleurtoetsen en vlakken samen met grafische lijnvorming tot een verrijkende beeldvorming. Deze expressies ontstaan spontaan op het doek.

De toeschouwer duikt als het ware in haar geabstraheerde schilderijen en ontdekt een oneindige ruimtelijkheid waarbij de fantasie op hol slaat. Perspectiefbeelden zuigen hem mee de diepte of de verte in waardoor hij zich als een nietig individu tegenover het oneindige Universum waant. In andere werken krijgen kleur, toets en vormgeving dan weer de boventoon, gecombineerd met de mixed media techniek.

Gerd Belmans suggereert in bepaalde werken naar de technische opbouw van het Atomium. Haar vader was chef monteur. Met zijn 10-koppige ploeg en meerdere andere ploegen construeerden zij eind 1957 en voorjaar 1958 deze gigantische Ijzermolecule. Het bouwwerk werd ontworpen door Belgisch ingenieur Waterkeyn, die zijn constructie tot ‘Atomium’ doopte. In de lente van 1958, bij de opening van de Wereldtentoonstelling in Brussel, stond het Atomium te schitteren in de zon. België zou vanaf dan steeds gelinkt worden aan dit unieke monument.

Vader Belmans vertelde regelmatig over de complexe technisch uitvoeringen welke de opbouw van deze constructie met zich meebrachten. De barre weersomstandigheden waarin zij in de vrieswinter van 1957 dagelijks 80 tot 100 meter omhoog klauterden (zonder enige beveiliging!) langs dikke bevroren stalen kabels om de werken te verrichten. Meermaals bezocht zij met haar vader het Atomium. Hij verschafte haar elke 100 meter opnieuw in en rond het Atomium een ingewikkelde technische uitleg.

In 2013 overlijdt haar vader. In dat jaar start Gerd Belmans opnieuw met schilderen aan de academie in Geel, waar zij een 5-jarige opleiding geniet en heel wat kan leren van de prachtige docenten. Inzichten over technieken, textuur, compositie, lijn, kleur-lichtspeling, waarnemen én een brede kennis over actuele kunstschilders en die uit het verleden. Maar het allerbelangrijkste is de focus die wordt gelegd op het persoonlijk experimenteren en expressief schilderen. Hierdoor ontwikkelt Gerd stapsgewijs een eigen stijl waar zij tot op vandaag nog steeds gepassioneerd mee aan de slag is. Haar enorme passie voor het schilderen wordt op deze manier nog meer aangewakkerd en laat haar niet meer los. Vaak schildert de kunstenares ‘s nachts.                    

Gerd Belmans experimenteert tijdens haar academische opleiding met beelden over de opbouw van het Atomium. Haar werken tonen uitgezuiverde geabstraheerde vormen over de technische constructies van het Atomium, het gigantische ijzeratoom en gaan zo stapsgewijs over naar een Universele ruimtelijkheid welke toont dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met alles en iedereen. Vanuit deze universele visie kijkt Gerd met grote verwondering naar de wereld, de natuur en naar de kleine nietige mens.

"Hoe creatief hij kan zijn met taal, muziek, dans, beeldende kunst, mode, woord en beeld, een ware voeding voor de ziel. Een verzamelnaam voor DE ZIN VAN HET LEVEN. Ieder mens is telkens weer uniek in zijn persoonlijke creaties wat leidt naar inspiraties en nieuwe uitdagingen. Kunst verrijkt het leven. Kunst schept! Een energie die nooit eindigt. En zo is de cirkel weer rond."  Contact: gerd.belmans88@gmail.com

Van 1 tot en met 31 oktober in de bib.