Boek Nederlands

Dolen en dromen

Ida Gerhardt (auteur)

Dolen en dromen

Ida Gerhardt (auteur)
Lang gedicht van de Nederlandse dichteres (1905-1997); met cd waarop zij het voordraagt.
Titel
Dolen en dromen
Auteur
Ida Gerhardt
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Van Oorschot, 2019
47 p.
ISBN
9789028293250

Besprekingen

'Dromen en dolen' is een groot gedicht, waarin de dichteres een bewustwordingsproces beschrijft: zij ervaart achter 'het bekende, het vertrouwde' (haar eigen woorden) in de luciditeit van een begenadigd moment verborgen samenhangen. Concreet geeft zij deze ervaring weer in een haast nuchtere registrerende beschrijving van een kort verblijf te Zutphen. Daar woont zij een avondconcert van kamermuziek bij, brengt ze een bezoek aan de kloostertuin, het museum en het Bornhof en maakt ze in een droom een wandeling langs de IJsselkade en een ochtendwandeling in een soort optocht met notabelen door de stad. Een geheimzinnig gedicht dat volgens de bedoelingen van Ida Gerhardt zijn geheim niet prijsgeeft (het blijft de geheimzinnigheid houden van de jongen 'de zoon van de architect', de cruciale figuur in het gedicht). In deze editie, die verschijnt vanwege het 175-jarige bestaan van Boekhandel Van Someren & Ten Bosch, is een voorwoord van Ad ten Bosch, het originele handschrift van het gedicht…Lees verder