De bib maakt dementie bespreekbaar.

Wie in zijn naaste omgeving te maken krijgt met dementie, heeft heel wat vragen en behoefte aan ondersteuning. Daarom biedt de bib themapakketten aan voor verschillende leeftijden.

De EHBD rugzak voor volwassenen:

Het is soms moeilijk om de juiste informatie te vinden over dementie, wanneer je ermee geconfronteerd wordt. Om die reden hebben we voor jou al enkele materialen geselecteerd.

De inhoud van de EHBD-rugzak is bestemd voor iedereen die te maken krijgt met dementie: mensen met dementie, de kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Dankzij deze rugzak kan je op een anonieme en laagdrempelige manier een aantal materialen ontlenen en ze thuis verkennen. Het kan een springplank zijn naar informatie, een goed gesprek, een manier van samen stil te staan bij dementie.

 uitgebreide info en inhoud van de rugzak

Vergeet me niet: Dementierugzak voor kinderen en jongeren

Naast de Eerste Hulp Bij Dementie (EHBD)-rugzak voor volwassenen is er ook een rugzak voor kinderen (4 tot 12 jaar) en een voor jongeren (vanaf 12 jaar). Wie in de familie te maken krijgt met dementie, kan kinderen en jongeren via deze rugzakken makkelijker informeren. De rugzakken krijgen de naam: “Vergeet me niet”.

Deze rugzak is gratis te ontlenen door de kinderen en jongeren zelf.

Dementiekoffer voor in de klas

In samenwerking met vzw Tandem werd een koffer samengesteld voor de tweede graad basisonderwijs. Leerkrachten kunnen ermee aan de slag in hun eigen klas. Het is een educatief pakket dat bestaat uit informatieve boeken, (voor)leesboeken en spelmaterialen.

Geelse scholen kunnen deze koffer kosteloos uitlenen.

Voor meer info: bibliotheek@geel.be of 014 56 67 50.

Nuttige websites: Expertisecentrum Dementie Tandem, Familiehulp, Huis PerrekesSEL Kempen, de Vlaamse Alzheimer Liga