Helaas kan dit tijdelijk niet doorgaan, wegens coronamaatregelen.

Regelmatig komen verhalen tot leven in het leeskasteel, voor onze jonge bezoekers (4+).

Elke keer wordt een mooi (prenten)boek gekozen, dat inspeelt op de leefwereld van het kind. Vaak is het een thema dat op dat moment actueel is of waar de kinderen mee bezig zijn op school. Na het verhaal volgt er nog een doe-activiteit, samen met een begeleider van de bib.

De leeskastelen zijn voor 4+ en gaan meestal door op zaterdag van 10 tot 11.30 uur, tenzij anders vermeld.