Leeslijsten Nederlands

De leeslijsten voor elk van de drie graden van het secundair onderwijs bevatten zowel jeugdromans als volwassenenliteratuur.
Er zijn heel wat recente boeken in opgenomen. Naast titel, auteur en cover vind je ook de korte inhoud van het boek, een aanduiding van het genre, de moeilijkheidsgraad en of het een jeugdboek is of een boek uit de collectie voor volwassenen.

Deze drie gedrukte leeslijsten liggen ter beschikking aan de hoofdbalie van de bib.