Helemaal achteraan de bib is een Stille ruimte.

Ideaal voor studenten of voor rustzoekers.

Om het aangename aan het nuttige te koppelen, vragen we om volgende adviezen in acht te nemen a.u.b.:

Stilte

  • In de stille ruimte heerst er stilte. Zet je GSM uit of zet hem op stil.

Respect

  • Houd rekening met andere aanwezigen zodat iedereen kan werken/studeren/lezen in alle rust.

Groepswerk

  • Groepswerk is hier niet mogelijk.
  • Andere ruimtes zijn hiervoor beschikbaar. Meer info kan je krijgen aan de balie.

Eten en drinken

Eten en drinken is niet toegelaten, uitgezonderd water.  Koffie en thee kan je vooraan in de bib vinden en nuttigen. Laat je eigen plek altijd netjes achter. 

Meubilair

Laat het meubilair op de oorspronkelijke plaats staan. Heb je (per ongeluk) schade aangericht, meld het aan een baliemedewerker.

Diefstal

Ingeval van vandalisme of diefstal wordt er aangifte gedaan bij de politie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke materialen. Hiervoor zijn lockers voorzien die je vrij mag gebruiken.

Ontzegging toegang

Bij het niet naleven van deze afspraken kan je hierover door een medewerker aangesproken worden en kan de toegang tot de stille ruimte ontzegd worden. Deze bepaling geldt bij vernieling, misbruik van faciliteiten, diefstal, herhaald wangedrag of overlast algemeen.

Gevonden voorwerpen

Ben je een voorwerp kwijtgeraakt, of heb je iets gevonden? Bij de balie worden de gevonden voorwerpen bewaard. De bib is echter niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen.

Bedankt om deze adviezen na te leven.